Para Sa Pangarap Natin Na Maging Ligtas sa Kurapsyon ang Buong Kapasigan at Balang araw ang Buong Pinas

Ikaw. Anong Pangarap Mo ?