Wednesday, 12-13-2023

Pagkatapos ng flag-raising, pinuntahan namin ni Pao Santiago #HatawPao si Lola Cita, ang pinaka latest nating CENTENARIAN. Sinalubong niya kami na may kasama pang pagkanta at tinanggap niya ang kanyang Certificate of Recognition and Financial Incentive.Note: Madalas po akong tinatanong kung puwedeng babaan ang edad para sa centenarian incentive mula sa LGU… Kaso kung ganun ang gagawin, parang mawawalan ng meaning at pagka-espesyal ang centenarian incentive.Kaya imbis na babaan ang edad para rito, gumawa tayo ng bagong programa, ang Local Senior Pension (3000 pesos per year para sa mga 65 yrs old na wala pang pension).Mas malaki po ito sa centenarian incentives. Sa susunod na mga taon, lalo pa nating lalawakan ang coverage ng LSP.#PasigCity #UmaagosAngPagasa #SeniorCitizen